אירוע פתיחת שנת הספורט בסטודיו של דליה

September 6, 2018